Naše úspěchy

Kde je vůle, tam je cesta, kde je zvůle, jsou jen gesta

Co jsme doposud dokázali

Jako řadovým občanům se nám doposud podařilo:

  • jednat s představiteli vedení města Brna, představiteli řady úřadů a institucí, během dvou let šlo kromě jiného o 55 osobních jednání (seznam aktivit)
  • odborně se zorientovat v problematice navrhovaných neadekvátních protipovodňových opatření na řece Svitavě
  • podat námitky a připomínky k problematickým částem návrhu nového Územního plánu města Brna (předimenzovaný zemní val destruující jedinečný charakter okolí řeky Svitavy, nový developerský záměr u řeky umožňující i výstavbu 25 metrů vysokého “mrakodrapu”)
  • prosadit doplňující textaci do návrhu nového územního plánu
  • prosadit zájmy naší obce na Zastupitelstvu města Brna
  • iniciovat diskuzi k problematické plánované výstavbě “Zeleného nábřeží”
  • pozastavit nabytí právní moci stavebního povolení k zemnímu valu potenciálně ohrožujícího naši obec a jednat v tomto směru s vedením města Brna

Stávající vedení radnice opakovaně tvrdilo, že k těmto krokům nemá kompetenci. Až nyní těsně před volbami si výsledky naší práce “přisvojilo” a tématům se (pouze) v podobě prázdných hesel věnuje.

Pod tlakem veřejného mínění a nejspíše z obavy o své pozice v posledních dnech narychlo schválilo objednání posouzení vlivu “Zeleného nábřeží” na odtokové poměry. Tento krok je jistě správný, nicméně vzhledem k okolnostem je zřejmé, že se jedná především o populistické gesto.

image

© 2022 PRO Maloměřice a Obřany

image