Náš volební program

Budeme naslouchat, bude o nás slyšet!

PRO aktivní prosazování zájmů Maloměřic a Obřan v rámci města Brna

I přes omezené kompetence městských částí existují nástroje, jak efektivně ovlivňovat dění na všech úrovních samosprávy a státní správy. Opakovaně se podařilo, že příslušné úřady či vedení města daly na připomínky nás jako občanů a přehodnotily svá stanoviska. Dokud nevyčerpáme všechny zákonné možnosti změnu prosadit, nebudeme tvrdit, že něco nejde.

Kde je vůle, tam je cesta, kde je zvůle, jsou jen gesta.”

Veřejný prostor - zájem všech 

Od konce roku 2015 vyvíjíme úsilí směřující k záchraně přírodního charakteru řeky Svitavy na území naší městské části. Díky práci našich kandidátů v posledních dvou letech již nyní víme, že bude možné do značné míry zachovat jedinečné okolí řeky a přitom smysluplně chránit obec proti vysoké vodě. Současné vedení radnice v tomto směru nepodniklo žádné samostatné kroky a nyní si osvojuje výsledky naší práce. A přitom by to šlo i jinak.

Řeka a budoucnost naše i našich dětí.”

Udržitelný a smysluplný rozvoj

Maloměřice a Obřany jsou náš domov. Rozvoj každé obce je nutný, ale musí se tak dít s přihlédnutím ke kvalitě života stávajících obyvatel. Je nutné jednat s developery o podobě jejich staveb, brát v potaz veškerou infrastrukturu obce a její urbanistický charakter. Dokážete si představit desetiposchoďový dům u Svitavy? Současná samospráva si ho nejspíš představit dokáže, protože proti tomu nic nenamítá.

„PROsazovat PROspěšné, brzdit PROspěcháře.”

Radnice PRO občany

Naším cílem je všem otevřená radnice, která skutečně naslouchá přáním, připomínkám a podnětům občanů. Chceme, aby každý občan věděl, že „jeho“ zastupitel je tu pro něj celé volební období. Žádné sebeprezentační a předvolební fráze, ale naslouchání, diskuze a spolupráce.

„To je PRO nás důležité. A co PRO vás?“

Podporujeme transparentnost a přehlednost všech administrativních procesů. Umožníme sledování jednání zastupitelstva online. Občané mají právo vědět, jaká stanoviska zastávají jejich zastupitelé, jak hájí jejich zájmy a jak hlasují. Zápis z jednání přináší pouze informaci o výsledku, nikoliv o tom, jak se k němu dospělo.

„Nemáme co skrývat a bude na nás vidět.”

Podpora komunitního a společenského života

Zájmové a sportovní kroužky pro děti a mládež, hudební festivaly, plesy jsou výsledky práce místních spolků, hasičů, zájmových a sportovních sdružení. Podpora lidí, kteří věnují svůj volný čas jejich fungování a přípravě aktivit pro celou komunitu, je pro nás prioritou. Duchovní život našich občanů je pro nás důležitý neméně. Chceme podporovat všechny aktivity, které vedou k toleranci a porozumění mezi občany žijícími v naší městské části.

„Jsme tu společně PRO Maloměřice a Obřany.”

Pokud budete mít zájem se o našem programu a našich aktivitách dozvědět víc, rádi na všechny vaše dotazy osobně odpovíme. 
Setkáme se ve čtvrtek 8. září 2022 od 18:00 v hospodě Na Špílu (Zlatníky - fotbalové hřiště Obřany)
Tímto vás všechny srdečně zveme. Pojďme to probrat!

image

© 2022 PRO Maloměřice a Obřany

image