Naši kandidáti do Zastupitelstva MČ Maloměřice a Obřany

Podpořte nás 23. a 24. září 2022
Kalousek

MgA. Dan Kalousek

Kandidát č. 1

Narodil jsem se v roce 1980 v Brně, kde prakticky celý život žiji. Po maturitě na gymnáziu jsem vystudoval Konzervatoř  Brno, poté Hudební fakultu Janáčkovy akademie múzických umění. Studoval jsem také na Hochschule für Musik und Theater v Lipsku a Výmaru. Mimo tyto zahraniční studijní pobyty  jsem hodně cestoval po Evropě a USA, kde jsem sbíral zkušenosti, které zúročuji v každodenním profesním i osobním životě.

Od roku 2000 pracuji jako sbormistr smíšeného pěveckého sboru Ars Brunensis. Jakožto dirigent spolupracuji s českými i zahraničními tělesy, setkávám se s mnohými význačnými umělci, např. s Vladimírem Franzem, Jiřím Pavlicou, Zdenkem Mertou… Pracuji na nahrávání filmové a scénické hudby pro přední české divadelní scény, rozhlas, televizi i pro zahraniční produkce. Natočil jsem množství nahrávek pro řadu českých i světových nakladatelství. Od roku 2003 spolupracuji s Městským divadlem Brno, jehož jsem v současné době hudebním šéfem a šéfdirigentem. Vyučuji také na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Brno je “mým městem”, Maloměřice a Obřany jsou “mým domovem”, kde žiji se svou milovanou rodinou. Mám rád zvířata (kromě hadů) a bojím se výšek.

Kalousek

Ing. Ludmila Kutálková

Kandidát č. 2

Narodila jsem se v brněnských Husovicích roku 1963 ve znamení Panny. Odmaturovala jsem na Gymnáziu Elgartova a následně odešla do Prahy, kde jsem vystudovala Vysokou školu zemědělskou. Tam jsem se potkala se svým mužem, se kterým jsme spolu už 38 let, z toho dvacet let v Maloměřicích. V těch Maloměřicích, o kterých jsme snili dávno předtím, než se nám podařilo najít si zde svůj domov. 

Během svého pracovního života jsem prošla různými pozicemi v několika odvětvích - od obsluhy sálového počítače, přes projektantku, redaktorku, ekonomku až po mzdovou a finanční účetní. Mám zkušenosti jak řadového zaměstnance, tak ředitelky příspěvkové organizace.

Celý život jsem spjata s dobrovolnými hasiči v Husovicích. Téměř 25 let jsem starostkou tohoto sboru.

Miluji zvířata a Šumavu. Na co jsem opravdu pyšná, jsou naše děti a vnučka.

Kalousek

Mgr. Petr Kučera

Kandidát č. 3

Narodil jsem se v roce 1975 v Hodoníně, kde jsem vyrostl. Po maturitě na místním gymnáziu jsem odešel do Brna studovat Fakultu Informatiky MU a v Brně jsem už zůstal. Informační technologie a programování mě provází celý život. V současné době se podílím na vývoji informačního systému pro americký trh.

Do Maloměřic jsem se přiženil před třinácti lety. Se ženou jsme postupně zrekonstruovali její rodný dům, kde nyní bydlíme i s našimi dvěma dětmi.

V rodině mojí ženy je velice pěkná vánoční tradice. Každý rok na Štědrý den dopoledne pořádáme romantickou procházku kolem Svitavy do Bílovic a zpět. Říkáme tomu „Vánoční rozjímání“. Doufám, že tuto tradici budeme moci udržovat i nadále nejen my, ale i naše děti.

Kalousek

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Kandidát č. 4

Narodila jsem se v roce 1964. Skoro celý život bydlím v Brně a v roce 2020 jsem se přestěhovala do Maloměřic a splnila si tak celoživotní sen bydlet blíž přírodě.

Vystudovala jsem obor český a francouzský jazyk a literatura. V češtině jsem se specializovala na češtinu pro cizince a učila ji ve Francii na univerzitách v Montpellieru a v Paříži. Francouzštinu a francouzskou literaturu naopak učím v Brně na Pedagogické fakultě MU, a to už dvacet let. Pokud vaše děti nebo vnoučata mají ve škole francouzštinu, velmi pravděpodobně je učí moji bývalí studenti a studentky.

Krásná literatura znamená pro většinu lidí zábavu. Má profese se ale bez četby a znalosti české, francouzské i světové literatury neobejde. Zdá se to dost nepraktické. Filozof George Santayana ale řekl, že kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. Krom francouzštiny tedy učím naše studenty – budoucí pedagogy, jak s pomocí četby rozvíjet své kritické myšlení a chápat minulost i současnost našeho světa. A to naopak velmi praktické je.

Kalousek

Petr Kopiště

Kandidát č. 5

Narodil jsem se v roce 1978 v Brně, kde také celý život žiji. Vystudoval jsem víceleté gymnázium Elgartova v Brně.

Od dětství mne zajímaly informační technologie a IT se věnuji ve svém pracovním životě naplno od roku 2009, kdy jsem začal pracovat pro jednu z pojišťoven a u toho jsem zůstal dodnes.

Brno je mým rodným městem a spolu se svou rodinou žijeme v Maloměřicích, které jsme si zamilovali na první pohled.

Kalousek

Mgr. et Bc. Jiří Herec, Ph.D.

Kandidát č. 6

Narodil jsem se v roce 1970 ve Slavičíně, městečku na úpatí Bílých Karpat. Po absolvování místního strojírenského odborného učiliště (obor mechanik a seřizovač) a roční práci frézaře v místním strojírenském podniku, jsem vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor kvantová optika. Na stejné fakultě jsem po pokračování v doktorském studiu (obor optika a optoelektronika) několik let pracoval jako odborný asistent. Snaha pochopit některé ekonomické souvislosti světa investic mne vedla k distančnímu bakalářskému studiu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, obor Finance.

Od roku 2013 jsem začal pracovat jako metrolog v Českém metrologickém institutu v Brně, kde se zabývám organizací a vyhodnocením mezilaboratorních porovnání pro metrologické laboratoře téměř z celého světa.

Od roku 2005 trvale bydlím v Brně (následoval jsem svou manželku) a do krásné čtvrti Maloměřice a Obřany jsme se přistěhovali v roce 2009. Zdejší blízkost přírody a čarokrásnost řeky Svitavy nás stále fascinuje. Ve volných chvílích relaxuji prací na zahradě, hraji šachy, chodím do přírody a rád cestuji.

Kalousek

Ing. František Kutálek

Kandidát č. 7

Narodil jsem se v roce 1962 v Plzni. Dětství jsem prožil na Moravě v Malešovicích u Pohořelic, což mělo vliv i na zaměření oboru studia, které jsem završil Vysokou školou zemědělskou v Praze. V devadesátých letech minulého století jsem absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole báňské v Ostravě, to již v souvislosti s mým působením u profesionálního Hasičského záchranného sboru v Brně, kde jsem pracoval 10 let. Následně jsem sloužil 20 let u kriminální policie v Brně (protidrogové oddělení, protikorupční policie, Národní centrála proti organizovanému zločinu). V současné době pracuji na pozici analytika Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Na více než 20 let jsem se také stal dobrovolným hasičem v Husovicích, což byla podmínka :-), abych se mohl oženit se svou manželkou Lídou (viz její životopis).

Naším společným zájmem je vztah ke zvířatům i Šumavě, kam jezdíme podle možností několikrát do roka více než 40 let; je hodně zajímavé pozorovat její proměny od doby, kdy byla převážně zakázaným prostorem.

V posledních dvou letech se společně s Danem Kalouskem intenzivně zabýváme problematikou protipovodňových opatření v naší městské části, neb nám není lhostejný laxní přístup vedení místní samosprávy nejen k této záležitosti. Vadí nám zejména manipulativní způsob jednání s veřejností.

Kalousek

Jiří Macháček

Kandidát č. 8

Narodil jsem se v roce 1971 v Brně v městské části Brno-Obřany, kde dosud žiji. Absolvoval jsem střední průmyslovou školu strojnickou v Brně. Od roku 1992 pracuji jako technik v Českém metrologickém institutu Brno.

Kalousek

Ing. Aleš Janalík

Kandidát č. 9

Narodil jsem se v roce 1981 v Telči, kde jsem také odmaturoval na střední škole s ekonomickým zaměřením, ale již více než dvacet let je mým domovem Brno. Úspěšně jsem zde vystudoval Fakultu strojního inženýrství na VUT a téměř 16 let pracuji ve firmě Siemens jako projektant měření a regulace parních turbín, které dodáváme do celého světa.

Mým heslem je "Když něco děláš, dělej to pořádně" a to se snažím aplikovat ve všech oblastech života.

Kromě kytary mi k srdci přirostla i příroda, a to je jeden z mnoha důvodů, proč mám tolik rád Maloměřice a Obřany. Udělám vše proto, aby tento typický rys této městské části zůstal zachován, abych z ní neměl prospěch jen já, ale i moje děti a děti jejich dětí.

Kalousek

Eva Vzácná

Kandidát č. 10

Narodila jsem se v roce 1968 v Pardubicích. Mám vystudovanou střední ekonomickou školu. Vyrůstala jsem na vesnici a následně bydlela v malém městě, takže dobře rozumím tamní kultuře a životnímu stylu.

Přirozenou kreativitu vkládám do všeho co mi přijde pod ruku. V roce 2004 jsem měla vlastní výstavu obrazů. Obrazy, nejen z této galerie, si našly svá místa na zdech škol i v soukromých sbírkách. Podílela jsem se na několika úspěšných projektech, má grafická tvorba je použita ve videích streamerů a připravuji bestiáře v internetové podobě s cílem výtisků v knižním vydání. Podporuji tvorbu mladých umělců jak v klasické, tak v digitální podobě.

Sama jsem vychovala 4 děti a pracuji na založení rodinné firmy.

V roce 2001 jsem se přestěhovala do Brna. Ani zde mi není život lidí lhostejný. Životní styl měst a vesnic už sice není tak rozdílný jak býval, přesto myšlení lidí v těchto lokalitách je v mnohém zcela odlišné. Vždy se snažím najít spravedlivý kompromis. Přírodu mám v sobě hluboce zakořeněnou a podporuji aktivity, které s ní souzní.

Kalousek

Bc. Robert Mifek

Kandidát č. 11

Narodil jsem se před 46 lety v Brně. Jsem absolventem Střední průmyslové školy Strojnické v Brně, obor strojírenství. Poté jsem absolvoval Bakalářské studium na fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor tělesná výchova a sport se specializacemi na fotbal. V současné době pokračuji v navazujícím magisterském studiu na téže fakultě. Od mládí až do současnosti jsem aktivním sportovcem. Oblíbil jsem si všechny kolektivní sporty, zejména však fotbal a hokej. Mezi oblíbené zimní sporty patří jak sjezdové, tak běžecké lyžování.

Donedávna jsem byl trenérem mládežnických fotbalových týmů SK Obřany. Nyní jsem musel tuto činnost z pracovních důvodů omezit. Mojí hlavní pracovní náplní je import stříbrných šperků do České republiky a jeho následný prodej do maloobchodů.

Jsem ženatý, mám dva syny (17 a 13 let). Oba se aktivně věnují fotbalu. Nedílnou součástí naší rodiny je i fenka Stella a kocour Jakub.

Mezi mé záliby patří zejména sport, cestování a zahrada.

Kalousek

Ing. Ivana Němcová

Kandidát č. 12

Narodila jsem se v roce 1952 v Brně, kde stále žiji. Vystudovala jsem gymnázium a Vysoké učení technické - Fakulta stavební a architektury. Po ukončení studia jsem pracovala v projektovém ústavu a od roku 1992 jsem OSVČ stavební projektant s autorizací.

V životě jsem neměla tak málo času jako teď v penzi :). Po rodičích, prarodičích a praprarodičích jsem zdědila rodinný dům se zahradou v Obřanech. Už můj děda Matěj Filip byl vášnivý zahradník a v Maloměřicích a Obřanech stříhal v mnoha zahradách ovocné stromky. Mě to bohužel nenaučil. Zahrada je moje “druhá domácnost” a práce a pobyt v ní mě baví.

Mám dvě děti: syn Jan je 15násobný mistr světa v travním lyžování a dnes učí tělocvik a zeměpis na ZŠ. Dcera Katka je magistra farmacie, pracuje v lékárně.

Kalousek

Ing. Pavel Oršulík

Kandidát č. 13

Narodil jsem se v roce 1971 v Havířově, ale v přelomovém roku 1989 jsem začal studovat elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Brno mi po promoci tak učarovalo, že jsem v něm zůstal a následně i v Obřanech založil rodinu.

Dlouhá léta se věnuji servisu lékařské techniky v oblasti radiodiagnostiky a nukleární medicíny, profesně řeším radiační ochranu.

Už od studentských let byla mým největším koníčkem hasičina, díky níž jsem mimo jiné poznal svou budoucí manželku.

V roce 1997 jsem se účastnil záchranných prací po povodních v Troubkách, kde v té době ještě padaly k zemi domy. Tyto dva týdny ve mě vyvolaly silný respekt k „velké vodě“ a odhodlání nedopustit znovu to, čeho jsem byl svědkem. Proto se nyní s iniciativou PRO Maloměřice a Obřany snažím najít řešení, které by před velkou vodou ochránilo místní občany i celé Brno.

Kalousek

Monika Macejová

Kandidát č. 14

Narodila jsem se v roce 1966 Brně a do tří let jsem bydlela na Sýpce v Zábrdovicích. Rodiče postavili dům ve Vranovicích, kde jsem chodila na ZŠ. Obě babičky nás braly na pole, kde jsme spolu se třemi mladšími sourozenci pomáhali sklízet úrodu. V létě jsme chodili bosy a od května se koupali ve Svratce, lezli jsme po stromech a pořádali výpravy do sousedních vesnic.

Po dokončení Střední zemědělsko-technické školy v Kloboukách u Brna jsem pracovala krátce v ZZN Břeclav, na sile obilovin Šakvice, v současné době pracuji jako technický pracovník stravovacího zařízení.

V roce 1988 jsme s manželem koupili domek v Maloměřicích na břehu Svitavy. Byla jsem na mateřské dovolené s druhým dítětem a okolí našeho domu vypadalo jako na vsi. Sousedé chovali králíky a husy, žali kopřivy u vody, naše děti měly přírodu hned za zahradou. Koupali jsme se ve Svitavě, lezli po stromech, chodili do Obřan a Bílovic na výpravy.

Chci, aby kousek z toho měla i naše vnoučata.

Kalousek

MgA. Eva Kalousková

Kandidát č. 15

Narodila jsem se v roce 1985 ve Valašském Meziříčí, kde jsem vyrůstala v rodinném domku se zahradou. Již od raného dětství mě provázela hudba a tanec, na místní Základní umělecké škole jsem se věnovala hře na klavír, zpívala v dětském sboru, posléze jsem se stala jeho sbormistryní. Rozhodnutí jít po maturitě na místním gymnáziu studovat do Brna Janáčkovu akademii múzických umění byla jasná volba. Pro první zkušenosti s profesionálním tělesem jsem si přišla do smíšeného sboru Ars Brunensis. To jsem ještě netušila, že zde najdu kromě úžasných hudebních zážitků i svého manžela Dana Kalouska, se kterým jsem se přestěhovala do domku u řeky v Maloměřicích a nyní zde spolu vychováváme dva syny. Práce s dětmi mi učarovala natolik, že jsem se s manželem rozhodla založit v Brně dětský sbor Bystroušek, který v současné době pod mým vedením navštěvuje přes 70 dětí. Kromě práce ve sborech ještě vyučuji děti hru na klavír.

Volný čas trávím s rodinou, ráda cestuji a poznávám krásy zdejšího okolí.

Jako rodačka z Valašska jsem nesmírně vděčná, že se i v Brně najdou místa s překrásnou přírodou a na jednom z nich můžu se svým manželem a dětmi žít i já.

image

© 2022 PRO Maloměřice a Obřany

image