PRO Maloměřice a Obřany

Nezávislá občanská iniciativa

Přečtěte si náš Zpravodaj PRO Maloměřice a Obřany

Milí sousedé, mnohokrát děkujeme za PROjevenou důvěru, nesmírně si jí vážíme! Vše je před námi.....

Milí sousedé,
dění v naší městské části sledujeme jako řadoví občané dlouhodobě a vnímáme stále intenzivněji, že současné vedení radnice na podněty nás občanů nereaguje dostatečně pružně, nebo nereaguje vůbec. Víme, že městské části mají omezené rozhodovací kompetence. To ale rozhodně neznamená, že nemohou dělat nic, i když se nás o tom naše radnice neustále snaží přesvědčit.

Rozhodli jsme se tedy spojit své síly a založit občanskou iniciativu PRO Maloměřice a Obřany. Iniciativu, která není podporována žádnými zájmovými skupinami a nestojí za ní žádný ekonomický partner.

Jsme nezávislá občanská iniciativa - demokratická, transparentní, apolitická, se zájmem o veřejné dění.

Podepsali jste v minulých letech petici či připomínky týkající se územního plánu města Brna?

Podali jste nějakou námitku proti neadekvátním protipovodňovým opatřením?

Dáváte přednost přírodě před neuváženou a nevhodnou výstavbou?

Přivítali jste, že byl návrh nového územního plánu vrácen k přepracování?

Našli jste ve vaší schránce náš dopis s pozvánkou nebo Zpravodaj PRO Maloměřice a Obřany?

Pak nás už znáte a možná jste zaznamenali v médiích, že jako občané dlouhodobě aktivně prosazujeme zájmy Maloměřic a Obřan.

A jako řadovým občanům se nám podařilo dosáhnout řady úspěchů.

Rozhodli jsme se kandidovat v komunálních volbách 2022 do Zastupitelstva MČ Maloměřice a Obřany. Chceme se zasazovat o udržitelný a smysluplný rozvoj naší obce. Společenský, kulturní, sportovní, duchovní a komunitní život nás všech považujeme za prioritu. Prosazujeme transparentní radnici otevřenou všem. Maloměřice a Obřany tvoříme my všichni, kteří zde žijeme.

Buďte s námi PRO Maloměřice a Obřany!

Kalousek

„Budeme naslouchat, bude o nás slyšet!

image

© 2022 PRO Maloměřice a Obřany

image